Tietosuojaseloste

Laadittu 9.2.2023

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Suomen henkilötietolaki (1050/2018)
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kaakon saarimatkat

Ristiniementie 123 

48310  Kotka

ly-tunnus 3252404-4

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mikko Partanen
mikko.partanen@kymp.net

3. REKISTERIN NIMI

Kaakon sasrimatkat asiakasrekisteri

4. REKISTERIIN LIITTYVÄ SIVUSTO

saarimatkat.fi

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA REKISTERIN YLLÄPITÄMISEN PERUSTE

Asiakasrekisteriä ylläpidetään seuraavilla perusteilla:

 • Asiakassuhde
 • Muu suostumus, esim. messuilla tai tapahtumissa kerätty potentiaalisten asiakkaiden lista, verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta kerätty asiakaslista tai muu kysytty lupa markkinointiin.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluista kertominen
 • Palvelujen toteuttaminen

6. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

 • Henkilön nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tilaus-, laskutus- ja maksutiedot

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään

 • asiakassuhteen syntyessä
 • puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai viestillä (esim. WhatsApp, Messenger)
 • verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta
 • asiakkaan ilmoittaessa yhteystietonsa muutoin

8. TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Rekisterin tietoja käsittelevät pääsääntöisesti vain Kaakon saarimatkojen yrittäjät. Rekisterin tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide- tai tutkimustarkoituksiin. Suomen lakien mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille pyydettäessä. Luovutamme tietoja rajatusti ainoastaan käyttämiämme palveluja, esimerkiksi alihankintaa varten. Nämä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Jotta voimme toteuttaa hyvää asiakaspalvelua ja parantaa sitä, käytämme seuraavia ohjelmia, jotka käsittelevät henkilötietoja ja sijaitsevat EU:n ulkopuolella. Kaikki näiden ohjelmien taustalla toimivat yritykset ovat sitoutuneet EU:n Privacy Shield -standardiin.

 • Google Analytics -ohjelma, jonka avulla analysoidaan Kaakon saarimatkat verkkosivuston kuukausittaisia kävijätietoja. Ohjelma ei kuitenkaan kerää yksilöityjä tietoja sivuston käyttäjistä.

Evästeet

Kuten lähes kaikilla verkkosivustoilla, myös Kaakon saarimatkat -sivustolla käytetään evästeitä. Evästeet auttavat kohdistamaan palveluja sivustolla vierailevien tarpeita vastaaviksi ja ne esimerkiksi nopeuttavat sivuston latautumista. Sallimalla evästeet sivuston käyttö on sujuvampaa. Jos et hyväksy evästeiden keräämistä, sinun tulee lopettaa sivuston käyttö välittömästi.

10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERUSTEET

Asiakasrekisteri on suojattu ja sijoitettu yrityksessämme niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Ne yritykset, joilta hankimme palveluja, vastaavat rekisterin suojauksesta asianmukaisesti omassa yrityksessään.

11. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tietoja säilytetään maksimissaan 6 vuotta sen jälkeen, kun asiakas on avannut viimeisen yrityksen lähettämän sähköpostin tai uutiskirjeen. Kirjanpitoon tarvittavia aineistoja, kuten laskutustietoja, säilytämme kirjanpitolain mukaisesti 10 vuotta 

12. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen mikko.partanen@kymp.net

 • Tarkastusoikeus: Voit tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: Voit pyytää oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Vastustamisoikeus: Voit vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainvastaisesti.
 • Suoramarkkinointikielto: Sinulla on oikeus kieltäytyä tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Poisto-oikeus: Sinulla on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisterinpitäjällä on esimerkiksi velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto kirjanpitolaissa määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen eikä asiakkuuteen, voit peruuttaa suostumuksen tietojen käsittelyyn.
 • Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle: Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Sinulla on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html